Assessment

Stosujemy różnorodne testy psychologiczne, aby szczegółowo przeanalizować potencjał kandydata. Weryfikujemy, czy jego osobowość jest spójna z wartościami i strukturą firmy.

Assessment dedykujemy organizacjom potrzebującym:

Wykwalifikowanych pracowników na stanowiska kierownicze

Kandydatów, którzy będą dobrze dopasowani i zostaną w firmie na lata

Konkretnych i jasno zdefiniowanych kompetencji

Wykwalifikowanych kandydatów pasujących do kultury organizacyjnej firmy.

FRIS

Wykorzystujemy FRIS do oceny potencjału kandydata i tego, czy pasuje do profilu firmy.

FRIS

Testy psychologiczne

Stosujemy różne testy predyspozycji psychologicznych i zawodowych (np. test Belbina).

Testy psychologiczne

Spotkania 1:1

Przeprowadzamy spotkania 1:1 z kandydatami i członkami zarządu, aby zweryfikować ich dopasowanie.

Spotkania 1:1

Online

Jesteśmy elastyczni i przygotowani do przeprowadzania testów online.

Online