Poziom satysfakcji pracowników jest jednym z głównych wyznaczników kondycji w Twojej Firmie.

Analizowanie nastrojów i potrzeb pracowników pozwala zapobiec niepotrzebnym konfliktom i częstej

rotacji na stanowiskach. Efektywny i odpowiedzialny zespół to klucz do sukcesu każdego

przedsiębiorstwa.

 

Dlatego S-HR Partners oferuje specjalny program badań dla Organizacji. W ich skład wchodzi między

innymi: badanie motywacji pracowników, zaangażowania w dotychczasową pracę i powierzane

zadania, zbieranie opinii, czy też sprawdzanie klimatu organizacyjnego i diagnoza obszarów

konfliktowych.

 

Naszym zdaniem najważniejsza jest informacja zwrotna. Dlatego starannie dobieramy pytania, ale

przede wszystkim słuchamy odpowiedzi pracowników i szukamy wskazówek do zmian jakie możemy

zaproponować. Po przeprowadzeniu kompleksowych badań przedstawiamy szczegółowy raport

kondycji Przedsiębiorstwa, który pomoże wspólnie znaleźć rozwiązania niezbędne do osiągnięcia

sukcesu w branży.