Home » Blog » Bez kategorii » Przykładowe sytuacje wymagające ingerencji Interim Managera

Przykładowe sytuacje wymagające ingerencji Interim Managera

wpis w: Bez kategorii 0

Czas i szybkość wprowadzania decyzji grają kluczową rolę i decydują o przetrwaniu lub niepowodzeniu firmy. W takich sytuacjach Interim Manager praktycznie w ciągu kilku dni od podjęcia decyzji przez Zarząd może rozpocząć diagnozowanie problemu, przedstawić szybkie cele i zacząć kontrolować sytuację, ponieważ zawsze posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zrozumieć problem, ocenić jego skalę i współpracować z organizacją.

Zwiększenie wydajności organizacji jest jednym z narzędzi do podnoszenia zysków i pozostania konkurencyjnym wśród coraz mocniejszej i szybko zmieniającej się rywalizacji rynkowej. Czasem jednak firma nie ma odwagi, aby podjąć działania wewnętrzne dla osiągniecia nowych celów i pełnej utylizacji swojego potencjału. Czasem Zarządowi i pracownikom brakuje do tego po prostu czasu. W takim sytuacjach Interim Manager, jako zewnętrzna siła kompetencyjna proponuje niezbędne projekty, nadzoruje ich wdrożenie. Redefiniuje procesy, praktyki i obowiązki pracowników kierując organizację na nowe tory.

Zwiększenie zysku. Firma może generować coraz większe obroty, ale to niekoniecznie oznacza, że jednocześnie generuje coraz większe zyski. Dla nas zysk jest miarą wydajności organizacyjnej i jednocześnie czynnikiem sukcesu lub załamania się firmy w krótszej czy dłuższej perspektywie. Często nie doceniamy sygnałów wskazujących na pogarszającą się sytuację lub niewydajne wykorzystanie zasobów. Niektóre sygnały są ukryte np. w procesach akwizycji, działaniach operacyjnych, odchodzeniu od core-businessu, zdobywaniu nowych rynków czy zarządzaniu konwersją gotówki – wszędzie tam, gdzie od jakiegoś czasu nie było rewizji podjętych decyzji i co może skutkować odejściem od pragmatycznego spojrzenia na zagadnienie.

W takich sytuacjach Interim Manager, który z sukcesem zarządzał porównywalnymi projektami może szybko zminimalizować czy zlikwidować te zagrożenia, współpracując jednocześnie ścisłe z Zarządem i organizacją.

Dopasowanie do nowych wymagań rynku.
W zależności od indywidualnych celów firmy, wymagań rynkowych czy sytuacji przedsiębiorstwa, Interim Manager może czasowo poprowadzić twoją organizację i wdrożyć właściwe i niezbędne zmiany w sposób ustrukturyzowany, nastawiony na cele, przy pełnej kontroli ze strony Zarządu, pamiętając, że często nie ma rozwiązań standardowych.

Jeśli twoja firma to fundusz PRIVATE EQUITY

Ocena potencjału firmy i jej portfolio
Oceniając potencjał firmy, portfolio, zarządzanie oraz działania operacyjne, największym wyzwaniem jest uzyskanie właściwej informacji dla najlepszej ewaluacji jej obecnej i przyszłej możliwej wartości. Interim Manager posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oceni kadrę zarządzającą, procesy operacyjne i inne, wymagane elementy biznesowe. Może także przygotować cały proces zakupu przedsiębiorstwa.

Integrowanie firmy po przejęciu
Interim Manager przygotowuje i wprowadza wymagane procedury, aby dostosować zasoby ludzkie, procesy biznesowe i technologię zgodnie z wizją i strategią. Interim Manager musi posiadać do tych skomplikowanych czynności doświadczenie, pomysłowość i wprowadzać stosowne zmiany z dużą determinacją i szybkością, tak aby jak najszybciej osiągnąć spodziewaną synergię biznesową.

Zmiany w firmie
Interim Manager implementuje niezbędne działania dla poprawy efektywności działania firmy, formułuje i uruchamia rozwiązania zmierzające do osiągania oczekiwanych przez Zarząd zmian. Interim manager wspiera organizację, szkoli lub wymienia kadrę zarządzającą w krótkim okresie czasu.

Sprzedaż firmy
Sprzedając firmę Interim Manager wspiera Zarząd lub właścicieli w całym procesie przygotowawczym tranzycji, współpracuje z kadrą zarządzającą, prawnikami tak by osiągnąć najbardziej optymalny efekt i cenę. Interim Manager kontroluje proces, który przebiega płynnie i według zaplanowanej agendy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *