Outplacement

Pomagamy firmom w przeprowadzaniu nawet najtrudniejszych redukcji zatrudnienia. Dzięki naszemu doświadczeniu, empatii oraz wykwalifikowanym doradcom jesteśmy w stanie zmienić zwolnienie w wyjątkową szansę.

Usługi Outplacement kierujemy do organizacji, które:

Stoją przed wyzwaniem indywidualnej lub grupowej redukcji personelu

Chcą udzielić profesjonalnego wsparcia zwalnianym pracownikom

Są zmotywowane do budowania pozytywnej atmosfery odpowiedzialności i zrozumienia

Chcą zdefiniować nowe szanse zarówno dla pracowników, jak i organizacji.

Szkolenia

Pomagamy pracownikom napisać CV i otworzyć konto na LinkedIn tak, aby podkreślić ich kompetencje.

Szkolenia

Empatia

Zwalniani pracownicy wciąż są ważni dla organizacji, dlatego pomagamy im rozpoznać nowe możliwości i szanse.

Empatia

Testy psychologiczne

Przeprowadzamy testy predyspozycji w celu wytyczenia nowych ścieżek kariery.

Testy psychologiczne

Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za cały proces outplacementu - od planowania po realizację.

Odpowiedzialność