Succession Planning

Sukcesja to naturalny krok w rozwoju firmy. Szukamy dla Ciebie kadry zarządzającej gotowej do przejęcia obowiązków obecnego prezesa i zarządzania wszystkimi działami firmy.

Usługi Succession Planning kierujemy do organizacji, które:

Przygotowują się do sukcesji właściciela firmy lub dyrektora generalnego

Szukają kandydatów gotowych do zarządzania wszystkimi działami firmy w roli CEO

Chcą zatrudnić zewnętrznego specjalistę lub przeszkolić następcę wybranego spośród pracowników

Dążą do wprowadzenia innowacji, ale nie rewolucji w obecnym modelu zarządzania.

Direct search

Dobieramy kandydatów doświadczonych w określonym środowisku.

Direct Search

Testy psychologiczne

Szukamy następcy, opierając się na precyzyjnie zdefiniowanym profilu psychologicznym idealnego kandydata.

Testy psychologiczne

Uważne słuchanie

Weryfikujemy kompetencje kandydatów, zadając szczegółowe pytania i uważnie słuchając odpowiedzi.

Uważne słuchanie

Wsparcie i empatia

Dzięki doświadczeniu w strategicznych projektach HR wprowadzamy zmianę tak, by przyniosła wartość wszystkim: firmie oraz byłemu i nowemu dyrektorowi.

Wsparcie i empatia