Realizując projekty rekrutacyjne metodą Executive Search - pracujemy w oparciu o wysokie standardy etyczne, które zostały przez nas wypracowane i spisane w Kodeksie Etycznym.

Standardy te powstały w wyniku wieloletniego doświadczenia oraz doświadczenia naszych konsultantów zdobytego w międzynarodowych agencjach.

Metodologia prowadzenia projektów rekrutacyjnych:

I. Proces poszukiwawczy.

1. Do potencjalnych kandydatów docieramy poprzez poszukiwanie bezpośrednie (direct search), działania networkingowe oraz stosując narzędzia IT. Proces może być wspomagany zasobami naszej bazy kandydatów. Wstępny etap poszukiwań prowadzony jest przez dedykowany zespół konsultantów – researcherów. Trudne projekty rekrutacyjne realizowane są kompleksowo przez Partnerów Zarządzających.

2. Stworzenie modelu kompetencyjnego kandydata jest najważniejszym etapem początkowym współpracy z Klientem. Model określa wymagane kompetencje, cechy i osobowość kandydata oraz dodatkowe elementy.

Model kompetencyjny powstaje po spotkaniu z przyszłym bezpośrednim przełożonym kandydata oraz / lub specjalistą z działu HR.

3. Uzgodnienie obszarów poszukiwawczych: firmy preferowane i off-limits, dzieciny etc.

 

II. Weryfikacja kandydatów.

1. Wstępna weryfikacja telefoniczna kandydatów wraz z pogłębionym wywiadem (sprawdzenie dostępności kandydata, chęci do zmiany pracy, motywacji, etc.).

2. Spotkania weryfikujące kandydatów do short listy składającej się zazwyczaj z 3 osób. Zdarzają się branże i obszary, w których możliwy jest 1 bądź max 2 kandydatów. Pogłębione wywiady behawioralne prowadzone są przez jednego lub jednocześnie dwóch Partnerów Zarządzających.

Opcjonalnie na życzenie Klienta stosujemy dodatkowe narzędzia obiektywizujące selekcję:

– Testy psychologiczne (wyłącznie testy z akredytacją Pracowni Testów Psychologicznych lub wskazane przez Klienta).
– Assessment Center.

 

III. Zakończenie procesu.

1. Każdorazowo dla short listy kandydatów sprawdzamy referencje od poprzednich pracodawców.
Następnie przygotowujemy profil osobowościowy i zawodowy kandydata (pod katem wymagań stanowiska i środowiska / kultury pracy, współpracy z przyszłym przełożonym oraz współpracownikami).

2. Pośredniczymy i doradzamy w procesie negocjacyjnym z wybranym kandydatem. Wspieramy negocjacje związane z ustaleniem warunków kontraktowych.