Interim Management

Zajmujemy się zatrudnianiem kadry kierowniczej na tymczasowe stanowiska, aby zasilać organizacje nowymi kompetencjami w zakresie wybranej branży lub technologii. Wybieramy ekspertów, którzy są w stanie znacznie przyspieszyć rozwój Twojej firmy.

Usługi Interim Management dedykujemy organizacjom, które:

Chcą zdobyć cenne kompetencje, ale nie planują zatrudniać ekspertów na stałe

Chcą przyspieszyć swój rozwój dzięki specjalistycznej wiedzy zewnętrznych specjalistów

Dążą do zapewnienia swoim działom najlepszych praktyk i know-how z określonego obszaru

Zależy im na wzbudzeniu w firmie entuzjazmu do wprowadzania innowacji i zmian.

Direct Search

Korzystamy z sieci kontaktów i portali HR, aby dotrzeć do kadry kierowniczej wykwalifikowanej w wybranych obszarach.

Direct Search

Testy psychologiczne

Poszukujemy specjalistów posiadających określone kompetencje miękkie, entuzjazm i zdolności przywódcze.

Testy psychologiczne

Wiedza techniczna

Wybieramy kandydatów posiadających umiejętności techniczne, autorytet i gotowość do wprowadzania innowacji.

Wiedza techniczna

Negocjacje

Przekonujemy kandydata do podjęcia nowego zatrudnienia i negocjujemy warunki kontaktu.

Negocjacje